1. sz. Melléklet „BaBibike Közösségi Bérkerékpár Rendszer” – „BABIBIKE” Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

A BaBibike Közösségi Bérkerékpár Rendszer „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI), valamint csomagmegőrző és pihenők kialakítása projekt keretében megvalósuló közösségi bérkerékpár rendszer. A BaBibike Közösségi Bérkerékpár Rendszer egy új közlekedési lehetőség Badacsonytomajban. Az egyedi, erre a célra tervezett kerékpárok a város forgalmasabb csomópontjain található egységes formavilágú  állomásokból kölcsönözhetőek, majd használat után bármelyik másik dokkolóban leadhatóak. A rendszer nem egy átlagos kerékpárkölcsönző, hanem a közösségi közlekedés egyik új formája, melynek célja, hogy segítse az emberek városon belüli kényelmes, gyors közlekedését.

A BaBibike rendszer keretein belül 1 állomáson (helyszínek a www.babibike.hu weboldalon) összesen  30 dokkoló helyen,  30 kerékpár ( 25 hagyományos, 5 elektromos)áll rendelkezésre. Az állomásokon található dokkolók össze vannak kötve az adott kölcsönzési terminállal.

A bérkerékpárok kölcsönzésére a rendszeres Használatba vevőknek a BaBibike kártya, alkalmi Használatba vevőknek regisztráció után sms-ben kapott pin kód segítségével van lehetősége. 

A kerékpárok a nap 24 órájában kölcsönözhetők.

Amennyiben a BaBibike rendszerben már érvényes regisztrációval rendelkezik, abban az esetben az itt felsorolt rendszerek online felületén is regisztrációval bír: EgerBringa, GyőrBike, KombiBike, MariaValeriaBike, PecsiKe. Azonban a BaBibike rendszerhez tartozó érvényes jegy vagy bérlet nem használható a felsorolt további rendszerek esetében. Az egyes rendszerek használatához az adott területhez tartozó jegy vagy bérlet megváltására van szükség.

A BaBibike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott plasztikkártya („smart-kártya”), mely egy időben, egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel használóját. A fél év vagy egy év érvényességi időre szóló kártya a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton kártya bérleti díj, a használatra vonatkozó bérleti szerződés megkötése, bérlet vásárlása és minimum összeg feltöltése ellenében szerezhető be. A kártyával a BaBibike Rendszer egyedi megjelenésű, BaBibike jelölésű kerékpárjait közvetlenül a dokkolóknál van lehetőség kölcsönözni, ahol egy BaBibike feliratú kártyaolvasóval bonyolítható le a kölcsönzés menete.

Az alkalmi Használatba vevőknek a BaBibike Rendszer használatához a www.babibike.hu honlapon, a regisztrációs lehetőséggel rendelkező BaBibike kölcsönző állomásoknál vagy a kártyaértékesítő helyeken és az ügyfélszolgálaton regisztrálniuk kell. A regisztráció és jegyvásárlás után, a kölcsönzésre az sms-ben kapott pin kód segítségével a kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál van lehetőség.

A bérkerékpárok elektronikusan vezérelt lakatokkal vannak a dokkolókhoz lezárva. A dokkoló állomásokon kamerás megfigyelő rendszerek működnek.

A vezérlési rendszer ismeri minden leparkolt és kölcsönözhető bérkerékpár pontos helyét, így ennek megfelelően optimalizálható a kerékpárok mennyisége az egyes állomásokon.

A BaBibike Közösségi Bérkerékpár Rendszer Badacsonytomaj Önkormányzatának tulajdonában van, a BaBibike rendszer üzemeltetője a T-Systems Magyarország Zrt.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák azon feltételeket, amelyekkel a BaBibike Rendszer igénybe vehető. Az ÁSZF valamennyi a BaBibike Rendszert használó Használatba vevő által a BaBibike Rendszer üzemeltetőjével kötött, a BaBibike kártya és bérkerékpár használatára vonatkozó szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi. Az ÁSZF-et a Használatba vevő a BaBibike Rendszeren történő regisztrációval, illetve a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével kifejezetten elfogadja. 

 • A call center elérhetősége: +36 70 933 2519 , +36 30 424 6148
 • A honlap címe: www.babibike.hu

I. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen ÁSZF-ben használt alábbi fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak:

 

 1. Dokkoló: a Kölcsönző állomásokon található, a BaBibike kerékpár rögzítéséért felelős szerkezet. Elemei a TAG olvasó, a kártyaolvasó, a zár és két darab nagy teljesítményű led fényforrás.
 2. BaBibike kerékpár: olyan egyedi tervezésű kerékpár, amelynek minden eleme egyedi speciális eszközzel szedhető szét. Váza és alkatrészei nem szabványosak, ülése nem emelhető ki. Nagy felületű első és hátsó sárvédővel, elöl elhelyezett csomagtartóval, reflektoros fényvisszaverő csíkkal ellátott abronccsal, valamint az első agyába szerelt dinamóval rendelkezik, amely állandó világítást biztosít.
 3. Használatba vevő: az a természetes vagy jogi személy, aki a BaBibike kártya határozott időre szóló használatára a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megköti vagy alkalmi Használatba vevőként regisztrál, és a pozitív egyenleggel rendelkező BaBibike kártya, illetve az sms-ben kapott pin kód és a megvásárolt jegy birtokában jogosulttá válik a jelen ÁSZF szerint a BaBibike kerékpár használatára.
 4. BaBibike kártya: a kártyaértékesítő helyeken és a központi ügyfélszolgálati irodában határozott időre, fél vagy egy évre használatba vehető mágnes kártya.
 5. Kölcsönzés: a BaBibike kerékpár használata a Használatba vevő által, az ÁSZF-ben meghatározott időtartamban és meghatározott módon történik.
 6. Kölcsönző állomás: Badacsonytomaj Város közigazgatási területén belül található, a BaBibike kerékpár kölcsönzésére szolgáló hely, amely egy Vezérlő oszlopból, meghatározott számú Dokkolóból és meghatározott számú BaBibike kerékpárból áll.
 7. Diszpécser központ/call center: a Használatba vevők, érdeklődődők által hívható központ, ahol a diszpécserek tájékoztatást adnak a Rendszer működéséről, regisztrálják a felmerült hibákat, észrevételeket, gondoskodnak a műszaki problémák, egyéb hibák elhárításáról.
 8. Központi ügyfélszolgálati iroda: a Használatba vevő a BaBibike kártyára vonatkozó BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a BaBibike kártyát a BaBibike kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a kártyára a kívánt összeget feltöltheti, ÁFA-s számlát igényelhet, pótolhatja elvesztett, sérült kártyáját, személyesen tehet hibabejelentést, és teljes körű ügyintézést végezhet. A személyes hibabejelentést az Ügyfélszolgálat a diszpécser központ felé írásban továbbítja, rendszerbeli, technikai problémák megoldásában egyéb módon nem kompetens.

  Ügyfélszolgálati iroda címe és nyitva tartása, és elérhetőségei:

  Cím: 8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

  Tel.: +36 (87) 571-270

  E-mail: info@babibike.hu

  Nyitva tartás:

  Hétfő – péntek: 9.00 – 17.00

  Szombat: 9.00 – 14.00

  Vasárnap: zárva.

 9. Kártyaértékesítő helyek: szerződött partnerek, ahol a Használatba vevő a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötheti, a BaBibike kártyát (mágnes kártyát), illetve a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést a BaBibike kerékpár kölcsönzéséhez beszerezheti, a BaBibike kártyára a kívánt összeget feltöltheti.

A Kártyaértékesítő helyek aktuális listája, címei és nyitva tartásuk a www.babibike.hu honlapon érhető el.

 1. Vezérlő oszlop: a BaBibike kártya leolvasására, illetve az sms-ben kapott pin-kóddal történő kölcsönzésre szolgáló, az állomással összekötött eszköz, amelynek részei a vezérlő számítógép, a kártya- olvasó rendszer, a monitor és az irányító billentyűzet. A telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál lehetőség van regisztrációra, jegyvásárlásra, egyenleg feltöltésére (pénz feltöltésre), bankkártyás fizetésre.
 2. Üzemeltető: a BaBibike Rendszer üzemeltetője a T-Systems Magyarország Zrt. (cégjegyzékszám: 01-10-044852, székhely: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36. , levelezési cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36. , adószám: 12928099-2-44, e-mail cím: kiss.balint@t-systems.hu).
 3. Rendszer: „A kerékpáros közlekedés komfortérzetének javítása Badacsonytomajon” című TOP-3.1.1-15-VE1-2016-00016 azonosító számú projekt keretében Közbringa rendszer (BABI)  megvalósult közösségi BaBibike Közösségi Bérkerékpár Rendszer elnevezésű bérkerékpár rendszer.
 4. BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés: az Üzemeltető és a Használatba vevő között létrejövő eseti vagy tartós jellegű, a BaBibike kerékpár és a BaBibike kártya használatára vonatkozó szerződés, amelynek hatálya alatt a Használatba vevő jogosult a BaBibike kerékpárt használni. A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés létrejöhet alkalmi Használatba vevő esetén regisztráció és a használatra feljogosító jegy megvásárlásával, rendszeres Használatba vevők esetén a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés Kártyaértékesítési helyeken vagy a ügyfélszolgálati Irodában történő megkötésével.
 5. Weboldal: az Üzemeltető által üzemeltetett www.babibike.hu internetes honlap.

II. Az ÁSZF hatálya

A jelen ÁSZF hatálya kiterjed Badacsonytomaj város közigazgatási határán belül az Üzemeltető által nyújtott, a Rendszerrel kapcsolatos valamennyi szolgáltatásra, amely a Weboldalon található tájékoztatóban található.

A Rendszer használatára vonatkozó BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésére 14 éven aluli személy nem jogosult. Az Üzemeltető a 14. életévét betöltött természetes személy vonatkozásában a BaBibike kerékpár igénybevételére vonatkozó szerződéseket a Ptk. 2:12.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti, a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekinti, és ezeknek a szerződéseknek a megkötéséhez a törvényes képviselő hozzájárulását nem követeli meg.

A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével a Használatba vevő magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Az ÁSZF rendelkezései a Használatba vevő és az Üzemeltető között létrejövő BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre külön írásbeli kikötés nélkül is kötelezőek.

A jelen ÁSZF 2019. június 28. napjától, határozatlan időre hatályos. Az Üzemeltető jogosult az ÁSZF-et és annak mellékleteit bármikor módosítani, a módosítások a módosításkor érvényben és hatályban lévő BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésekre is kiterjednek. Az esetleges módosítás a Weboldalon található Hirdetmények alatt annak hatályba lépését megelőző 10 nappal kerül közzétételre, majd ezt követően az Információ/Szerződések alatt történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. Amennyiben a Használatba vevő az ÁSZF módosuló feltételeit nem kívánja magára nézve tudomásul venni, abban az esetben jogosult az ÁSZF módosításának Hirdetmények alatt történő közzétételétől számított 10 napon belül az általa megkötött BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés(ek)et azonnali hatályú írásbeli felmondással megszüntetni. A megszüntetés abban az esetben tekinthető hatályosnak, amennyiben az ÁSZF felmondás indokaként szolgáló módosításának hatályba lépésének napjától számított 10 napon belül a Használatba vevő BaBibike Kártyáját az Üzemeltető részére a ügyfélszolgálati irodában vagy valamely Kártyaértékesítő helyen visszaadja. A BaBibike Kártya visszaadásának elmulasztása a felmondást hatálytalanná és érvénytelenné teszi.

Azon kérdésekben, melyet az ÁSZF, illetve a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés nem szabályoz, a Magyarországon mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyv, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok irányadóak. Az ÁSZF-re és a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződésre a magyar jog irányadó.

III. Kerékpár kölcsönzési lehetőségek / BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződések

A BaBibike kerékpár igénybevételére jogosító BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megköthető tartós vagy eseti jelleggel. Mind a tartós, mind az eseti jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével az ilyen szerződéssel rendelkező Használatba vevő jogot szerez arra, hogy a BaBibike kerékpárt bármikor igénybe vehesse annak üzemidejében.

III.1. Rendszeres Használatba vevők számára / Tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés

A tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése és aláírása minden esetben személyesen, a ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken történik. A tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését követően az Üzemeltető a szerződést kötő Használatba vevő részére BaBibike kártyát bocsát ki. BaBibike kártya kiváltása csak tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés útján lehetséges. A tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés időtartama (hatálya) megegyezik a megvásárolt BaBibike bérlet érvényességi idejével. A megvásárolt BaBibike bérlet érvényességi idejének lejártát követően a Használatba vevő új bérletet kizárólag ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítési helyeken tud vásárolni, amely új tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével és aláírásával jár.

Egy adott, 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb négy hatályos tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott természetes személy egy hatályos tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes BaBibike kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven felüli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg négy BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, négy BaBibike kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb négy BaBibike kerékpárt kölcsönözhet.

14 éven felüli, diákigazolvánnyal rendelkező diákok kedvezményes áron diákbérletet vehetnek.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb egy hatályos tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet.

Egy adott, 18 éven aluli természetes személy egy hatályos tartós jellegű BaBibikee Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes BaBibike kártyával rendelkezhet, és ennek megfelelően 18 éven aluli természetes személy Használatba vevő egyidejűleg egy BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel, és egy BaBibike kártyával rendelkezhet és egyidejűleg legfeljebb egy BaBibike kerékpárt kölcsönözhet.

Egy adott nem természetes személy Használatba vevő egy időben legfeljebb tíz hatályos tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezhet. Egy adott nem természetes személy egy hatályos tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján legfeljebb egy érvényes BaBibike kártyával rendelkezhet. Tíz BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felett, illetve BaBibike kártyára vonatkozó igény esetén a nem természetes személy kérelmét az Üzemeltető hagyja jóvá előzetesen, és engedélyezi a nem természetes személlyel történő BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését.

A tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötéséhez az Üzemeltető a szerződéskötéskor az alábbi adatokat kéri a tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést megkötni kívánó természetes személy Használatba vevőtől:

 • név, születési név
 • állampolgárság,
 • a magyarországi lakóhely címe vagy lakóhely és tartózkodási hely (mindkettő megléte esetén)
 • személyi igazolvány/útlevél/vezetői engedély száma
 • születési hely, idő
 • anyja neve
 • mobiltelefonszám
 • e-mail cím

A fenti adatok igazolására magyar állampolgár esetén érvényes magyar személyazonosító okmányok (személyi igazolvány, kártya formátumú jogosítvány vagy útlevél), külföldi állampolgár esetében érvényes személyazonosító okmány, a lakóhely vagy lakóhely és tartózkodási hely egyidejű igazolása céljára pedig – magyar és külföldi állampolgárok esetében egyaránt – a magyar hatóságok által kiállított érvényes lakcímkártya szükséges. A Használatba vevő az adatai változása esetén 5 napon belül köteles az Üzemeltetőt értesíteni és a változást alátámasztó dokumentumokat az Üzemeltető részére bemutatni a Kártyaértékesítő helyen vagy a ügyfélszolgálati Irodában.

A diákbérlet vásárlásához érvényes diákigazolvány felmutatása szükséges.

A nem természetes személy, intézmény, civil szervezet) Használatba vevő, amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre került, abban az esetben a hatályos cégkivonatával vagy nyilvántartásba vételét igazoló egyéb okirattal és képviseletre jogosultjának aláírási címpéldányával (aláírás-mintájával); amennyiben Magyarországon nyilvántartásba vételre nem került, abban az esetben a külföldön történt nyilvántartásba vételét, valamint képviseletre jogosultjának képviseleti jogosultságát igazoló okirattal köthet tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést. A megjelent cégjegyzésre jogosult képviselő a saját személyazonosságát a szerződéskötés előtt a természetes személyekre vonatkozó szabályok szerint igazolni köteles. A cégjegyzésre jogosult helyett eljárhat meghatalmazott is, amely esetben a teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt meghatalmazásnak tartalmaznia kell mind a képviseletre jogosult, mind a meghatalmazott fentiekben felsorolt személyes adatait.

A BaBibike kártya az azt jogszerűen használó személyt feljogosítja a BaBibike kerékpár gyűjtőállomásain található kerékpárok használatára.

A BaBibike kerékpár kártya alapján természetes személy Használatba vevő esetén kizárólag azon személy jogosult a BaBibike kártya használatára, akinek a részére az adott BaBibike kártya kibocsátásra került. Amennyiben a Használatba vevő másra átruházza a részére kibocsátott BaBibike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját, a BaBibike kártyát vagy azonosítóját és PIN kódját utóbb ténylegesen használó bármely harmadik személy tevékenységéért, az általa esetlegesen okozott károkért az Üzemeltetővel szemben az a Használatba vevő felelős, akinek a részére a BaBibike kártya ki lett bocsátva. Az Üzemeltető a BaBibike kártya használatával kötött BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket minden esetben úgy tekinti, hogy a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéseket az a Használatba vevő kötötte, akinek a részére az adott BaBibike kártya ki lett bocsátva.

A nem természetes személy Használatba vevő a részére kiállított kártyákat az általa meghatározott természetes személyek részére adhatja át, használat céljából. A nem természetes személy Használatba vevő felel az Üzemeltetővel szemben mindazon személyek tevékenységéért, valamint az általuk okozott károkért, akiknek a BaBibike kártyákat használat céljából átadta.

A Használatba vevő a részére kiállított BaBibike kártyán található egyenleget sem részben, sem egészben nem viheti át másik Használatba vevő részére kiállított kártyára. A BaBibike kártyához kapcsolódó egyenleg maximális összegét a Weboldalon található tájékoztató tartalmazza. Az egyenlegfeltöltések száma nem korlátozott, az összege az egyenleg maximum mértékében korlátozott.

 

III.1.1. A BaBibike kártya

A BaBibike kártya egy egyedi azonosítóval ellátott műanyag kártya, mely egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a kártya használóját.

BaBibike kártyát igényelni a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, az éves vagy fél éves bérlet és a BaBibike kártya díjának megfizetésével, illetve a minimum összeg feltöltésével a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában lehetséges, melyek címei a vezérlő oszlopok képernyőin a „Kártyaértékesítő helyek” menüpont alatt jelöltek, illetve a Weboldalon érhetők el.

A BaBibike kártya érvényességi ideje megegyezik a tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejárati idejével. A BaBibike kártya lejárati ideje a Kártyaértékesítő helyeken és ügyfélszolgálati Irodában új bérlet megvásárlásával meghosszabbítható.

Ha a Használatba vevő a részére kiállított BaBibike kártyát elveszti, megrongálja vagy más módon használhatatlanná teszi, illetve az használhatatlanná válik, új BaBibike kártyát csak hatályos vagy újonnan megkötött, tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés alapján igényelhet. A Használatba vevő felelős a részére kiállított BaBibike kártyáért és annak szerződésszerű használatáért. A BaBibike kártya elvesztéséből és annak nem szerződésszerű (visszaélésszerű) felhasználásából eredő károkért az a Használatba vevő felel, akinek a részére az adott BaBibike kártya ki lett állítva. A Használatba vevő köteles a részére kiállított BaBibike kártya elvesztését, megsemmisülését vagy megrongálódását az Üzemeltető felé az észleléstől számított legfeljebb 1 (egy) munkanapon belül jelezni, személyesen a Központi Ügyfélszolgálati Irodában vagy a Kártyaértékesítő helyek valamelyikén vagy telefonon a call centeren keresztül.

 

III.1.2. Éves bérlet és kártya díj

A BaBibike kártya használatához a Rendszerhez való hozzáférést biztosító fél éves vagy éves bérlet vásárlása szükséges. A bérlet díja és a BaBibike kártya díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A bérletek a BaBibike kártyaigényléssel, illetve a BaBibike kártya érvényességének meghosszabbításával együtt vásárolhatók meg a Kártyaértékesítő helyeken, új BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével egyidejűleg.

Ezen felül a BaBibike kártya kiváltásakor minimum 2.000,- Ft- összeget fel kell tölteni minden egyes kiváltott BaBibike kártyára. A feltöltött összeg a bérlet, illetve a bérlet lejárta után egy hónapon belül vásárolt újabb bérlet érvényességének ideje alatt használható fel. A bérlet lejárta utáni egy hónapon belül a fel nem használt összeget a Kártyaértékesítő helyeken visszafizetjük, e határidő lejártát követően az Üzemeltető visszatérítésre nem köteles. A BaBibike kerékpár kölcsönzésének díja a feltöltött pénzösszegből kerül levonásra. Amennyiben a Használatba vevő egyenlege nulla lesz vagy mínuszba megy, vagy a BaBibike kártya érvényessége lejár, a BaBibike kerékpár használatára vonatkozó jogosultsága a Használatba vevőnek megszűnik. Ebben az esetben a Dokkoló szaggatott csipogó hangjelzést ad. A BaBibike kártya újbóli feltöltésekor a mínusz egyenleget rendezni kell, majd ismét minimum 2.000,- Ft-tal fel kell tölteni. A BaBibike kártya feltöltésére a Kártyaértékesítő helyeken és a Központi Ügyfélszolgálati Irodában, a Weboldalon, vagy a telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomásoknál van lehetőség.

III.1.3. Kölcsönzés díja

Minden megkezdett, új kölcsönzés első fél órája a megvásárolt, érvényes bérlettel ingyenes. Az első fél óra után minden megkezdett fél óra kölcsönzésnek számít, mely kiszámlázásra kerül. A kölcsönzés díja a Weboldalon kerül feltűntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.1.4. Kölcsönzés BaBibike kártyával

A BaBibike kártyával a Használatba vevő közvetlenül a Dokkolónál tudja a kölcsönzést megkezdeni. A BaBibikee kerékpár használatbavételéhez érintsük kártyánkat a dokkolón található kártya olvasóhoz. Ezután hang és villogó fényjelzést kapunk, majd a kerékpárt rögzítő zár kinyílik. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár kiemelhető. Ha ez nem történik meg, a zár visszazár. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.) az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen, az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok a vezérlő oszlopon csinálni a BaBibike kártyával?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, láthatjuk kártyánk érvényességi idejét, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

További lehetőségek telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező BaBibike kölcsönző állomásokon:

 • Kártya egyenleg feltöltés:

Bankkártyánkról előre meghatározott összegekkel feltölthetjük BaBibike kártyánk egyenlegét.

III.2. Alkalmi Használatba vevők számára / Eseti jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés

Eseti jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésére olyan 14. életévüket betöltött természetes személyek jogosultak, akik tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel nem rendelkeznek. Nem természetes személy eseti jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést nem köthet. A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötéséhez a Használatba vevőnek bankkártyával és mobiltelefonnal kell rendelkeznie. A bankkártyán legalább a letét összegének megfelelő összegnek rendelkezésre kell állnia.

Eseti jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a Weboldalon vagy az erre alkalmas az Ügyfélszolgálaton vagy telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál köthető meg.

Az eseti jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés hatálya a kiválasztott Jegy időtartamára szól. Amennyiben egy adott bankkártyával a Használatba vevő több eseti jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést kíván kötni, a letét összege a bankkártyán minden egyes BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel összefüggésben egyenként befoglalásra kerül. A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötése vonatkozásában az Üzemeltetővel szerződő félnek a használt bankkártya tulajdonosa minősül. Az Üzemeltető nem vizsgálja a használt bankkártya használatának jogszerűségét, ebből eredően az Üzemeltetőt felelősség nem terheli. Az ilyen szerződések jogszerűen megkötöttnek tekintendők, a szerződések teljesítése ellenében fizetendő díjakat az Üzemeltető a Használatba vevő bankkártyán a befoglalt összegből levonja

III.2.1. Regisztráció

A BaBibike rendszer használatához regisztráció szükséges, mely a www.babibike.hu oldalon és a regisztrációs lehetőséggel rendelkező BaBibike kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál végezhető el. Ezen BaBibike kölcsönző állomásokat megtalálja a vezérlő oszlop „Kölcsönző állomások” menüpontja alatt, illetve a Weboldalon.

A regisztráció során megadott mobilszámra 8 számjegyű PIN kódot küldünk SMS-ben, mely a továbbiakban a Használatba vevő azonosítására szolgál.

III.2.2. Jegyvásárlás

A regisztráció után a kerékpárkölcsönzéshez a BaBibike rendszerhez való hozzáférést biztosító jegyet kell váltania, melyet szintén megtehet a www.babike.hu weboldalon, a telepített bankkártya elfogadóval és regisztrációs lehetőséggel rendelkező BaBibike kölcsönző állomások vezérlő oszlopánál bankkártya használatával. A jegy az Ön által kiválasztott időtartamig érvényes. Ez az időtartam lehet 1 nap, 3 nap vagy 7 nap. Az érvényes jegy egy kerékpár kölcsönzésére jogosítja fel a Használatba vevőt, melynek kölcsönzési időtartama maximálisan 10 óra lehet alkalmanként.

Jegyek ára a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre.

Jegyvásárlás esetén a rendszer 10.000 Ft-ot befoglal letétként a Használatba vevő bankszámláján. A megvásárolt jegy érvényességi idejének lejárta után a rendszer a letét összegéből levonja a jegy árát, a kölcsönzési díjat, majd a fennmaradó összeget felszabadítja a Használatba vevő bankszámláján. A letét összege a Használatba vevővel szembeni díjkövetelések (bérleti díj, kártérítési, stb.) megtérítésére szolgál. Amennyiben nem bizonyul elegendőnek ezek megtérítésére, abban az esetben a Használatba vevő a letét által nem fedezett díjkövetelések teljes megtérítéséért is felelősséggel tartozik.

 

III.2.3. Kölcsönzés díja

A kölcsönzés díja a Weboldalon található tájékoztatóban kerül feltűntetésre.

A kölcsönzés maximális időtartama alkalmanként 10 óra lehet.

 

III.2.4. Kölcsönzés PIN kóddal

Kölcsönzést regisztráció és jegyvásárlás után tudunk kezdeményezni. A „Kölcsönzés PIN kóddal” menüpont kiválasztása után adjuk meg a 8 számjegyből álló kódot, majd ennek elfogadása után adjuk meg a kiválasztott kerékpár sorszámát. Ezt a dokkolóról tudjuk leolvasni. Ezután a kiválasztott dokkoló hang és villogó fényjelzéssel jelzi, hogy a kerékpár kihúzható a dokkolóból. A fényjelzés 20 mp-en keresztül villog, mely idő alatt a kerékpár használatba vehető. Ha ez nem történik meg, a dokkoló visszazárja a kerékpárt. A kölcsönzés megkezdése után 2 percünk van a kerékpár műszaki állapotának ellenőrzésére. Ezután a kölcsönzési díj számítása elkezdődik. Ha esetleg hibát észlel a kerékpáron (vandalizmus, defekt, törések stb.), az visszahelyezhető a dokkolóba térítésmentesen az előbb említett 2 percen belül. A hibás kerékpárról vagy dokkolóról jelzést adhat le közvetlenül a vezérlőoszlopnál.

 

Mit tudok még a vezérlő oszlopon csinálni PIN kóddal?

 • Egyenleg és mozgástörténet lekérdezés:

Lekérdezhetjük aktuális egyenlegünket, a legutóbbi négy utazásunk adatait, valamint hogy milyen kódú kerékpárt kölcsönöztünk ki.

 • Hibajelzés:

Ha egy hibás dokkolóval vagy kerékpárral találkozunk riasztást adhatunk le róla.

III.3. Minden Használatba vevő számára

 1. Áramszünet vagy a Kölcsönző állomásokon lévő akkumulátorok meghibásodása/lemerülése esetén a Használatba vevő a Dokkolóból a BaBibike kerékpárt nem tudja kivenni, azonban a Kölcsönzést követően a BaBibike kerékpárt ebben az esetben is vissza tudja helyezni a Dokkolóba. Az Üzemeltető felhívja a Használatba vevők figyelmét arra, hogy amennyiben olyan Dokkolóba kerül a BaBibike kerékpár visszahelyezésre, amely nem működik, abban az esetben a működés helyreállításáig, a hiba elhárításáig a Használatba vevő újabb BaBibike kerékpárt sem a hibás, sem más Dokkolóból nem tud kölcsönözni.
 2. A Kölcsönzést követően a Használatba vevő a BaBibike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomás üres Dokkolójába visszahelyezheti. A visszahelyezéskor a Dokkolón lévő fényforrások kigyulladnak és 20 másodpercen keresztül villognak, amely jelzi a visszahelyezés megtörténtét. A BaBibike kerékpár Dokkolóba történő visszahelyezése a Kölcsönzés befejező időpontja, amelyet a Dokkoló fejegységébe beszerelt kártyaolvasó rögzít.
 3. Az Üzemeltető szavatol azért, hogy a BaBibike kerékpár műszakilag alkalmas a rendeltetésszerű használatra és hogy a Kölcsönzés időtartama alatt harmadik személynek a BaBibike kerékpárra nincs olyan joga vagy igénye, amely a Használatba vevőt a használatban akadályozza, korlátozza vagy kizárja.

III.4. A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések minden Használatba vevő számára

 1. Az Üzemeltető jogosult a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést, minden előzetes felszólítás nélkül, azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Használatba vevő vagy azon harmadik személy, aki részére a Használatba vevő a BaBibike kártya vagy a BaBibike kerékpár használatát átengedte, a jelen ÁSZF rendelkezéseit megsérti. Felmondás esetén a Használatba vevő vagy az általa felhatalmazott, a Rendszert használó személy köteles azonnal a Rendszer használatával felhagyni, a BaBibike kerékpárt valamely Kölcsönző állomáson visszahelyezni és a BaBibike kártyát a Kártyaértékesítő helye valamelyikén vagy a Központi Ügyfélszolgálati Irodában leadni. Az Üzemeltető a BaBibike kártya leadásának elmaradása esetén is – a felmondással egyidejűleg – a BaBibike kártyát érvényteleníti. A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondásával egyidejűleg a felmondással érintett BaBibike kártyán található egyenleget az Üzemeltető jogosult megtartani szerződésszegési kötbér jogcímén, annak visszakövetelésére a Használatba vevő nem jogosult. Amennyiben Használatba vevő több GBaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződéssel rendelkezik a felmondás időpontjában, az Üzemeltető jogosult valamennyi BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés azonos okból eredően azonnali hatályú felmondással megszűntetni.
 2. A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés felmondása esetén Üzemeltető jogosult arra, hogy a Használatba vevővel újabb BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötését visszautasítsa, amely kizárólag az Üzemeltető egyoldalú döntésétől függ.
 3. A Használatba vevő a tartós jellegű BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződést bármikor jogosult egyoldalú, az Üzemeltető részére megküldött írásbeli jognyilatkozattal megszűntetni. A nyilatkozat az Üzemeltető részére eljuttatható postai úton vagy személyesen leadható a Központi Ügyfélszolgálati Irodában. A nyilatkozattal együtt a Használatba vevő köteles a BaBibike kártyát is visszajuttatni az Üzemeltető részére. A jognyilatkozat alapján az Üzemeltető a BaBibike kártyát érvényteleníti, és az azon lévő, fel nem használt összeget 15 (tizenöt) napon belül visszafizeti a Használatba vevő részére. A BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés a BaBibike kártya érvénytelenítésével egyidejűleg szűnik meg.

IV. A BaBibike KERÉKPÁR HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

 1. A BaBibike Kerékpár kölcsönzésének maximális időtartama alkalmanként 10 óra, amely időtartam lejártakor a Használatba vevő köteles a BaBibike kerékpárt bármelyik Kölcsönző állomásra visszavinni, és ott a Dokkolóhoz visszahelyezni. Amennyiben a Használatba vevő a BaBibike kerékpárt a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés lejártakor a Kölcsönző állomás hibája miatt nem tudja visszatenni, köteles az Üzemeltetőt erről haladéktalanul telefonon értesíteni és az egyeztetettek szerint eljárni. A maximális időtartamot meghaladó használat esetén a diszpécser központ eltűntnek minősíti a BaBibike Kerékpárt, amely alapján az Üzemeltető jogosult a rendelkezésre álló jogi és egyéb intézkedéseket megtenni, eljárásokat megindítani.
 2. A BaBibike Kerékpár kizárólag Badacsonytomaj közigazgatási területén belül használható, mely megtekinthető a www.babibike.hu címen.
 3. A Használatba vevő a BaBibike kerékpárt köteles a dolog rendeltetésének megfelelően, az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottak szerint használni.
 4. A Használatba vevő köteles a BaBibike Kerékpárt a KRESZ érvényes szabályai szerint, kíméletesen és szakszerűen használni.
 5. A Használatba vevő a BaBibike Kártya és Kerékpár Bérleti Szerződés megkötésével, és a BaBibike kerékpár tényleges használatbavételével kijelenti, hogy a BaBibike kerékpár használatára egészségi állapota és testi adottságai alapján alkalmas, a Kölcsönzés alatt a neki felróható okból bekövetkező esetleges sérülésekért vállalja a felelősséget. A Használatba vevő gondoskodik saját egészségi-, vagyoni- és felelősségbiztosításáról.
 6. Használatba vevő a Kerékpár használata előtt köteles megbizonyosodni arról, hogy a Kerékpár műszakilag használatra alkalmas állapotban van. Használatba vevő a használat megkezdésével elismeri, hogy Kerékpár állapota közlekedésre alkalmas.
 7. Használatba vevő köteles a BaBibike kerékpárt lopástól, elvesztéstől, megrongálódástól, megsemmisüléstől továbbá bármilyen más jellegű károsodástól megóvni, valamint ezek elkerülése érdekében az adott helyzetben általában elvárható gondossággal eljárni, a szükséges intézkedéseket megtenni.
 8. A Használatba vevő a BaBibike kerékpáron semmilyen átalakítást, javítást nem végezhet.
 9. Tilos a BaBibike kerékpárt másnak használatra átengedni, kölcsönadni, bérbe adni. A BaBibikekerékpárt kizárólag a Használatba vevő használhatja, kivéve a jogi személy Használatba vevőket, akikre a II.1. pontban rögzített szabályok irányadóak.
 10. A Használatba vevő más utasokat a BaBibike kerékpáron nem szállíthat.
 11. Tilos a BaBibike kerékpárt alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt használni.
 12. A Használatba vevő a BaBibike kerékpárral kapcsolatos minden rendkívüli eseményről, így különösen megrongálódásról, lopásról, a Használatba vevő által okozott vagy elszenvedett balesetről köteles a +36 70 933 2519, +36 30 424 6148 számot, továbbá szükség esetén egyidejűleg a rendőrséget is értesíteni.

V. FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK, IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS

 1. A Használatba vevő felel minden olyan kárért, amely abból ered, hogy a BaBibike Kerékpárt nem az Általános Szerződési Feltételekben meghatározottaknak megfelelően használta, illetve amennyiben a Használati szerződés és az Általános Szerződési Feltételek szerint a Használatba vevőt terhelő kötelezettségeknek nem tett eleget. A Használatba vevő ezen kárfelelőssége teljes körű.
 2. Üzemeltető a BaBibikekerékpár nyilvánvaló esetleges sérüléseiért, egyéb károsodásaiért való használói felelősség érvényesítésétől csak abban az esetben tekinthet el, amennyiben a Használatba vevő a BaBibike kerékpár használatának megkezdése előtt a sérüléseket, a károsodást a vezérlőoszlopon vagy a +36 70 933 2519, +36 30 424 6148 számon bejelenti. Ez a rendelkezés nem zárja ki Üzemeltető azon jogát, hogy a kárt okozó Használatba vevővel szemben igényt érvényesítsen.
 3. Üzemeltető a Használatba vevővel szemben polgári jogi és adott esetben büntető jogi igényét a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesítheti.
 4. A vagyonvédelem érdekében az állomások folyamatos videó megfigyelés alatt állnak, ezen felvételek rongálás, meghibásodás vagy egyéb károkozás esetén felhasználásra kerülnek.

VI. ADATVÉDELEM

 1. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon, (www.babibike.hu internetes oldalon) elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadott.
 2. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon, (www.babibike.hu internetes oldalon) elérhető, amit a Használatba vevő a Használati szerződés megkötésekor megismert, és a Használati szerződés aláírásával egyidejűleg elfogadott.

  Tudomásul veszem, hogy Kiss Bálint (1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36) adatkezelő által a babibike.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

 • Név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Lakcím

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

VII. PANASZKEZELÉS

 1. A Rendszerrel kapcsolatos panaszokkal a Használatba vevő akár írásban, akár szóban a Központi Ügyfélszolgálati Irodán keresztül fordulhat az Üzemeltetőhöz, annak jelen ÁSZF-ben feltűntetett elérhetőségein.
 2. A panaszról jegyzőkönyv kerül felvételre, melyet a Központi Ügyfélszolgálati Iroda írásban továbbít az Üzemeltető felé.

 3. A panaszra az Üzemeltető annak benyújtásától számított 30 (harminc) napon belül írásban ad érdemi választ a panaszos részére, amennyiben a panasz előterjesztésekor elérhetőségeit megadta

VIII. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

1. Üzemeltető jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására az általa nyújtott szolgáltatás színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint a szolgáltatás bővítése érdekében.

2. Üzemeltető előzetesen a Weboldalon található Hirdetmények alatt, valamint a Központi Ügyfélszolgálati Irodában és a Kártyaértékesítő helyeken a Használatba vevők számára jól látható helyen elhelyezett hirdetménnyel tájékoztatja a Használatba vevőket az Általános Szerződési Feltételek módosításáról, a módosítás hatálybalépését megelőzően legalább 10 nappal. A tájékoztatás tartalmazza a pontos utalást az Általános Szerződési Feltételek módosított rendelkezéseire, a módosítás hatályba lépésének időpontját, a módosított Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. Üzemeltető részéről a kapcsolattartó személy(ek) és elérhetősége(ük):

Név: Kiss Bálint

Cím: 1097 Budapest Könyves Kálmán körút 36

E-mail cím: kiss.balint@t-systems.hu 

2. Jelen Általános Szerződési Feltételek 2019. június 28. napján lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek visszavonásig szól.

3. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.